Menu

Board of Director

   
Chairman
DATO’ HAJI OBET BIN TAWIL
Managing Director
DATO’ TEO WEE CHENG
Deputy Managing Director
DATIN TEO CHAN HUAT
Directors
LIM SWEE CHONG
.
DATO’ TAN SENG HU
.
TAN SIONG SUN